Follow Us

Disclaimer

 • Deze website behoort toe aan J.Nielsen BV gevestigd te Rotterdam.
 • De gebruiksvoorwaarden mogen door ons gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
 • Bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:
 • Onze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt.
 • De ingevulde gegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en om u van antwoord te voorzien op de door u gestelde vragen.
 • Wij verstrekken geen gegevens aan derden; waarop één uitzondering van toe passing is en dat is wanneer er een wettelijke plicht bestaat tot verstrekken van persoonsgegevens. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op via service@nielsencc.nl
 • De inhoud van deze site is eigendom van J.Nielsen BV en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
 • Het is verboden om de inhoud van deze site op welke manier dan ook te: publiceren, wijzigen, reproduceren, verkopen, distribueren, tentoonstellen of op welke andere manier dan ook gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van J.Nielsen BV.
 • Bij gebruik van deze website is alle informatie die u op onze website verstrekt naar waarheid.
 • De website van J.Nielsen BV is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van J.Nielsen BV. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
 • Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.